מבזקים

בציון זיכרון ים הפנוי .. תושבינו בגולן הכבוש:  הזכות חייבת לחזור לבעליה והניצחון קרוב

הגולן הסורי הכבוש – סאנא

תושבינו בגולן הסורי הכבוש ציינו היום את הזיכרון ה-78 לפנוי הקולניאלזם הצרפתי משטחי סוריה, על ידי עצרות שקיימו בכיכרות הכפרים, והחגיגה ברחבת סולטאן באשה אלאטרש במרכז העיירה מג’דל שמס.

כתב סאנא בגולן הכבוש מסר כי המשתתפים בעצרות בכפרים הרימו דגל הלאום, תמונות מנהיגי המהפיכה הסורית נגד הכבוש הצרפתי, ותמונותיו של  הנשיא מר בשאר אל-אסד, לאחר מכן פנו לרחבת סולטאן אל-אטרש כדי ליטול חלק בציון החגיגה, תוך הדגשת חשיבות תהליך הפנוי אשר השיגו אבותינו בדמיהם ובהקרבותיהם למען עצמאותה של סוריה, המהווה מופת לבניהם כדי להמשיך את המאבק נגד הכבוש הישראלי.

נו’אף אלבטחיש הדגיש בשם תושבי הגולן כי האבות הקריבו בעצמם למען עצמאותה של סוריה, והנכדים היום מגנים על סוריה ואחדותה.

ג’אד אלכרים נאסר אמר כי הגולן הסורי נחשף היום לנסיונות הכבוש הנועדים ליהודו, וקבע כי בניו הגיבורים ימשיכו להאבק בתוכנויתיו עד הפלתן כולן, כדי להגן על זהותו הסורית של הגולן ועל שטחו הטהור.

האסיר המשוחרר אלמקת אמר כי הזכות חייבת שתחזור לבעליה, וכי שחר שחרורו של הגולן הולך ומתקרב.