מבזקים

ארגון הבריאות עולמי: היקף ההרס בבתי החולים בעזה הוא מחריד