דיון במציאות תהליך היצוא של התוצרת החקלאית

דמשק – סאנא

הדיון במציאות תהליך היצוא של התוצרת החקלאית, והמכשולים העומדים בפניו ובדרכים להתגבר עליהם לפני תחילת עונת הקיץ החקלאית לירקות ופירות, היה במוקד המפגש שנערך ברשות לתמיכה ופיתוח הייצור והיצוא המקומיים, בנוכחות קבוצה של יצואני התוצרת החקלאית.