מבזקים

בעיר ניוג’ירסי האמירקנית נפתח מרכז על שם מר אפראם הסיריאני

ניוג’ירסי – סאנא

הפטריארך מר “אגנאטיוס אפראם השני” פטריארך אנטקיה ושאר ארצות המזרח, הנשיא העליון של הכניסיה הסיריאניה ארת’וכסית בעולם פתח היום בשעות השחר בעיר ניוג’ירסי שבארה”ב, מרכז על שם מר אפראם הסיריאני בנוכחותם של פטריארכי הכניסיה הסיריאנית בארה”ב.

הפטריארך אפראם השני אמר לשליח /סאנא/: בני העם הסורי דבקים באדמתם ואין מי שיכול לעקור אותם או להגלות אותם, מפני שהם נשארים  ויוסיפו להשאר בארץ אבותיהם, והם יכולים להביס את כול מי שעוין את הצדק, החיים, והאחווה, וכול מי שעושק את אחיו באנושות.

הפטריארך אפראם השני הבהיר שלמרכז הזה יהיו לשכות דומות באירופה בהודו ובאמריקה הלאטינית.

1

והדגיש כי הכס הקדוש מקומו האחיד הוא בדמשק בירתה של סוריה החביבה, ולא יהיה לו מעון אחר זולתו של המעון שבדמשק. וכי המטרה של פתיחת המרכז בניוג’ירסי היא להעמיק את אמצעי הקשר בין הסורים לבין הפטריארכות הקדושה בדמשק.