אלסוואח: הרמת הדגל הסורי במילאנו בתערוכת” אקסבו מילאנו 2015 ”חזקה את מעמד המשלחת המשתתפת בה

דמשק – סאנא

יושב ראש התאחדות היוצאנים הסורים מוחמד אלסוואח אמר כי הרמת הדגל הסורי ברחבי מילאנו האיטלקית במהלך פתיחת תערוכת ” אקסבו מילאנו 2015 ” ביום ששי שעבר תחת כותרת ” מזון תבל…אנירגיה לחיים ” חזקה את עמדת המשלחת הסורית שנטלה חלק בתערוכה ואת עמדת דגל הלאום שהוא סמל כבודינו וגאוותינו במולדת סוריה.

אלסוואח הבהיר בהצהרה עיתונאית בעיר מילאנו האיטלקית בשולי התערוכה שתימשך לששה חודשים, כי תערוכה זו מהווה אירוע כלכלי גלובלי, שבה מתכנסים מומחים, אומנים ,משקיעים , חוקרים ,וטבחים מכל מדינות העולם , וציין כי להשתתפות בתערוכה זו תהינה תרומה להגברת התודעה והחנוך ולהאצת הדיונים בעניני יצור מזון, בריאות, ואנירגיה.

יושב ראש התאחדות היצואנים ראה כי אירוע כלכלי, חברתי, והשקעתי , זה הווה הזדמנות להתאחדות כדי לגיס את החברות הסוריות המתמחות בתחומים הנזכרים לעיל כדי להציג את מוצריהן ולשווק אותם.

אלסוואח הדגיש כי התאחדות היוצאנים דואגת לכך להשתתף בתערוכות הבינלאומיות למען הפצת התעשיות הסוריות לאחר שחזרו לחיים בעקבות החזרת הצבא הסורי את הביטחון והיצבות לאזורי התעשיה.

יושב ראש התאחדות היוצאנים הסורים מוחמד אלסוואח הדגיש כי ההתאחדות מוכנה להגיש מה שדרוש להמשך תהליך היצוא בהיותו עורק חיוני וחשות לגבוי המשק הלאומי, וציין את המהלכים שבהם נקטה הממשלה עם המגזר הפרטי אשר היתה להם חרומה בהפחתת שערה החליפן של הלירה.

אלסוואח הדגיש כי רצונו של היצואן הסורי חזק יותר מהטירור, ואף הקשים ומכבש הלחצים של המשבר,הרי המוצרים הסוריים ממשיכים לזרום למדינות העולם.