המנהל הכללי של הארכיאולוגיה והמוזיאונים: נתפסו והוחזרו 6000 ממצאים ארכיאולוגיים שהטרורסטים הבריחו אותם לחו”ל

דמשק – סאנא

ד”ר אחמד דיב הממונה על ענייני המוזיאונים במנהלה הכללית של הארכיאולוגיה והמוזיאונים, הדגיש שהגורמים המעוניינים בדבר הצליחו לתפוס, להחרים, ולהחזיר 6000 ממצאים ארכיאולוגיים שהטרורסטים הבריחו אותם לחו”ל, במהלך התקופה שעברה. גם ששה ממצאים ארכיאולוגיים ושמונה לוחות פסיפס הוחזרו מלבנון.

קודם לכן מנהלת הארכיאולוגיה – אמר דיב – נקטה בצעדים שתכליתם לשמור על הממצאים הארכיאולוגיים, מול נסיונות השודדים להבריח ולהשחית את דברי הארכיאולוגיה.

יש לציין עוד כי מר דיב הוסיף שההנהלה שלו ספקה לארגונים הבינלאומיים המעוניינים בשמירת המורשת התרבותית העולמית כמו אונסיק, אירקום, ואנטרפול, את התמונות והמסמכים הקשורים בדברי הארכיאולוגיה שנשדדו, לצד דרישה לשתף פעולה ולתאם עם הגורמים הבינלאומיים המעוניינים בדבר, כדי להחזור את הממצאים הארכיאולוגיים שנשדדו על ידי הטרורסטים, למקום מוצאם, למוזיאונים הסורים.