הממשלה קבעה את מחיר קנית החיטא והשעורה מהחקלאים

דמשק – סאנא

הממשלה כנסה היום ישיבתה השבועית בראשותו של ראש הממשלה ד”ר וואל אלחלקי, במהלכה דנה בשאלות שירותים וכלכלה, ובראשן ההכנות שבהן נקטה הממשלה לעונת הגרעינים הבאה וקבעה מחירי עדוד לקנית יבולי החיטא והשעורה מהחקלאים.

בתחילת הישיבה התיחס ראש הממשלה לרגל יום זכרון החללים, וציין כי הקרבות הצבא הערבי הסורי מהוות גשר למעבר העם הסורי לקראת הניצחון ונצוח התוקפנות ולקראת עתיד טוב יותר לדורות הבאים, והדגיש כי הממשלה בהנחיתו של הנשיא בשאר אלאסד חותרת לקבל החלטות ומהלכים לגבוי משפחות החללים ולסייע בידן.

בקשר לנושא הכלכלי אלחלקי הדגיש כי הצעדים שבהם נקטו הממשלה, בנק סוריה המרכזי ומועצת המטביע וההלוואה תרמו ליצבות במחיר הלירה הסורית, וגלה כי יש צעדים חדשים בלתי רגלים לחזוק יציבות זו.

בנושא המדיני סקר שר החוץ וואליד אלמועלם את ההתפתחויות בזירה הבינלאומית, וציין את התוצאות החיוביות לבקורים שעשו שרי ההגנה והפנים באיראן וברוסיה שבאו במסגרת הלוחמה בטרור ובפשע המאורגן וההתמדדות עם מלחמת הטרור הגלובלית שבה נתקלת סוריה.