אל-ג’עפרי: אף אחד אינו מוסמך לדבר על אופציות העם הסורי

ניו-יורק – סאנא

נציג סוריה הקבוע שליד האו”ם ד”ר בשאר אל-ג’עפרי הדגיש כי הדיבורים של מועצת הביטחון שמדגישים את רבונותה ועצמאותה של סוריה מופרים על ידי מדינות שחברות במועצה הזאת.

אל-ג’עפרי הבהיר שאי אפשר לדבר על סיום המשבר האינושי בסוריה בצל השתיקה כלפי כמה מדינות שמשתמשות באדמות שלהן כמקום שהיה ומעבר לטרורסטים, וכלפי המשך כמה מדינות להשתמש בטרור ככלי לביצוע האג’נדות המדיניות הפרטיות שלהן.

אל-ג’עפרי אמר בהודעה במהלך הישיבה שכינסה מועצת הביטחון על המצב במזרח התיכון, שהבעיה המרכזית היום טמונה בכך שכמה מדינות מנצלות את המצב האינושי המכאיב למען אג’נדות התערבותן בעניין הסורי.

אל-ג’עפרי הוסיף שהדבר המובן מאליו הוא שסיום המשבר בסוריה לא יתגשם כל עוד שיש מי שאינו מאמין שהפתרון יושג דרך הדיאלוג הלאומי הסורי- סורי בהנהגת סוריה ובלי התערבות מבחוץ.

אל-ג’עפרי העיר שסוריה כבר קיבלה בעבר את פניהם של מליוני פליטים מכמה מדינות שכנות, אבל היא לא ניצלה את מצוקתם למען סחיטה מדינית וכספית. היא לא הקימה להם מחנות על הגבול, ומעידות על כך הנציבות העליונה של הפליטים וסוכנות האונרוא, וזה להפך ממדינות שחתרו מאז תחילת המשבר בסוריה ליצור מצוקה של ירידה ועזיבה בסוריה במטרה להשתמש בכך כקלף של לחץ מדיני, סחיטה כספית והצדקת תוכניות ההתערבות.

אל-ג’עפרי ביקר את העדר שום ביקורת מצד נציגי המשלחות כלפי שתוף הפעולה הקיים בין ישראל לחזית אל-נוצרה, ומה שמכונה “חטיבת ירמוק” באיזור הפרדת הכוחות בגולן הסורי הכבוש, וגם את העדר שום ביקורת כלפי שתוף הפעולה בין טורקייה לטרורסטים.

אל-ג’עפרי הוסיף שהוא לא שמע גם שום ביקורת או התיחסוית ממועצת הביטחון בנוגיע לחוצפה הסעודית לפני יומיים, שנשאה איום כלפי סוריה בכך ששליטי סעודיה מתכוונים לחזור על הטפשות שלהם גם בסוריה אחרי תימן.

אל-ג’עפרי אמר בתגובה לדבריו של נציג טורקייה, כי אף אחד אינו מוסמך, אם טורקיה או שום מדינה אחרת, לדבר על מי ששולט בסוריה ועל האופציות של העם הסורי, והעיקרון הזה נעדר כנראה מזכרונו של המשטר הטורקי…. הוא ציין לכמה עידויות והוכחות שנזכרו במסמכים של מועצת הביטחון ומוכיחות את התערבות המשטר הטורקי בפשעים שהיו ועודנם קורים בסוריה.

מצדו אמר נציג רוסיה הקבוע שליד האו”ם “וויטלי תשורקין” כי הדרך היחידה לתקן ולשקם את מצב המחייה בסוריה היא לחסל את הקיצוניים שם באופן מוחלט. הוא הדגיש שהסכנה והבעיה המרכזית בסוריה עכשיו מתבטאות בטרור, והדבר הזה צריך להיות ברור לכל משקיף ניטרלי.