הנשיא סרקיסיאן : סוריה תוציח את הטרור ותחזור למלא את תפקידה המוביל באיזור

יריבאן – סאנא

נשיא ארמיניה סירגי סרקיסיאן אמר : ” כי היחסים שקושרים בין שני העמים הסורי והארמיני הם חזקים ואיתנים, וקבועים , וכי סוריה תנציח את הטרור ותחזיר את יציבותה וביטחונה ואת תפקידה המוביל בהשכנות שלום ויציבות באיזור ובעולם . בפגישה עם יושב ראש מועצת העם מוחמד ג’האד אלחאם העומד בראש משלחת פרלמנטית סורית בפורום המדיני –חברתי למאבק בפשעי ההכחדה לריגל ציון זיכרון מיאה שנים להשמדת העם הארמיני המתכנס ביריבאן .

 סרקיסיאן הביע את הערכתו להחזקת המעמד שגלה העם הסורי על כל מרכיביו בפני הטרור הסלפי שנתקלת בו סוריה ,וחזר על עמדת ארמיניה התומכת בסוריה במלחמתה בטרור וקבע כי עמדת ארצו כלפי סוריה בפורמים בינלאומית היא קבועה.

מצדו אל חאם הביע את הערכת סוריה הנהגה כעם לעמדות ארמיניה הידידה התומכות בסוריה הנתקלת בטרור סלפי ובלחצם מדיניים וכלכליים מצד מדינות קולניאלסטיות ,והדגיש כי סוריה תמשיך במאבקה בטרור עדי מגורו.

אלחאם חזר על הזדהות סוריה ועמה עם ארמיניה והעם הארמיני בציון מיאה שנה להשמדת העם הארמיני.

מצדו שר החוץ הארמיני אדוארד נאלבנדין אמר כי סוריה וארמיניה ימשיכו לתאם בינהן ולשתף – פעולה בתחום המדיני בכל השאלות המשותפות כולל בכך שאלת הטרור.