נדונה האפשרות של תרומת החברות האיראניות בבניה מחדש של סוריה

דמשק – סאנא

שר העבודות הצבוריות המהנדס חוסיין ערנוס והשגריר האיראני בדמשק מוחמד ריד’ה שיבאני דנו היום על הדרכים לבצוע ההסכמים החתומים בין שתי המדינות והמהלכים של תרומת החברות האיראניות בבניה מחדש של סוריה.

השר ערנוס הדגיש שנדונו רעיונות בניה מחדש של התשתיות שנזוקו ממעשי הטרור, לצד בנית היכולת העצמית של חברות בניה סוריות, על מנת שיהיו גורם חזוק של הכלכלה הלאומית, וקרא לחברות האיראניות לקיים פרוייקטים של שירותים בשלב של הבניה מחדש.

השגריר האיראני בדמשק הדגיש “שיש תמימות דעים בעניין השמוש ביכולת העצמית של החברות בשתי המדינות, לבצוע פרוייקטים עתידיים, תוך הקמת ועדים טכניים משותפים לבצוע הפרוייקטים האלה, בהתאם להסכם שתוף הפעולה הכלכלי החתום בין שתי המדינות”.

יש לציין כי סוריה ואיראן חתמו בחודש האחרון על הסכם של שתוף פעולה ביניהן לקראת שלב חדש של שתוף פעולה בתחומי האנרגיה התעשיה החקלאות, הגדלת ההשקעות המשותפות והפעלת התפקיד של המגזר הפרטי בענין הזה.