הוועדה המוסלמית-נוצרית לתמיכה באלקודס: הפיכת מבצר אלקודס למוזיאון יהודי היא מתקיפה פיראית על ההיסטוריה

אלקודס – סאנא

הוועדה המוסלמית-נוצרית הדגישה כי הפיכת מבצר אלקודס שהוא אתר להיסטוריה ולתרבות ערבית-מוסלמית בעיר אלקודס למוזיאון לנרטיב השקרי של של הכיבוש, מהווה התקפה פיראית על דברי ימיה ותרבותה של העיר הקדושה.

 בהודעה שפרסמה הוועדה היום נמסר כי מבצר אלקודס ומסגדה הם סימנים היסטוריים ותרבותיים בקשר לערביותה של העיר הקדושה, וכי הפיכתו של המבצר למוזיאון יהודי, לא יתן לנרטיב הכיבוש השקרי, כל זכות מדינית או חוקית בעיר אלקודס שתמשיך להיות כמצודה שאי אפשר ליהד אותה.