דובדובן הגולן הסורי הכבוש.. בטעם החזקת המעמד

הגולן הסורי הכבוש – סאנא

עונת קטיפת הדובדובן בגולן הסורי הכבוש הושקה השנה באווירת קשיים שהולכים ומתגברים, בו בזמן שהכיבוש הישראלי ממשיך להציק  לחקלאים בגולן בכדי להשתלט על שטחיהם, כדי להשלים את תוכניות ההתנחלותית להקמת טורבינות רוח, ולעכב את שיווק יבולם כאמצעים לשלול מהם את מקור פרנסתם ולהביא לעקירתם.

למרות הקשיים שבהם נתקלים חקלאי הגולן הסורי הכבוש, תחת הכיבוש, הם ממשיכים לדבוק בשטחיהם העשירים בעצי התפוח והדבדובן, המהווים סמל להחזקת המעמד, כפי שדבר החקלאי ג’אד אלקרים נאסר לכתב סאנא באומרו: כי דובדובן הגולן על כל סוגיו מהווה סמל של השתייכות הן לאדמה והן למולדת.