משרד החוץ הרוסי פרסם את המסמך של “עקרונות מוסקבה” שסוכמו במפגש ההתיעצויות של הסורים

מוסקבה – סאנא

משרד החוץ הרוסי פרסם אמש את הנקודות שסוכמו במהלך מפגש ההתיעצות הסורי- סורי השני במוסקבה בתשעה לחודש השוטף.

המשרד אומר כי מסמך הנקודות בשם “עקרונות מוסקבה” כולל את הנקודות הבאות:

  • הסדרת המשבר בסוריה באמצעים מדיניים, על יסוד מוסכם, בהסתמך על עקרונות הודעה ג’ניבה-1 שיצאה לאור בשלושים לחודש יוני 2012.

  • תביעה שהקהילה הבינלאומית תפעיל לחצים רציניים ומיידיים על הצדדים הערבים, האזוריים, והבינלאומייים, המעורבים בשפיכות הדם הסורי, כדי שימלאוי את החלטות מועצת הביטחון של האו”ם בעניין הלחימה בטרור, והפסקת כל התמיכות בו כמו ההקלה על חדירת הטרורסטים לתוך התחום הסורי, האמונים הניתנים להם, לצד המקלט הממון והחמוש.

  • תביעה שהקהילה הבינלאומית תסיר מייד ובמלואו את המצור, וכל הצעדים הכלכליים שהופעלו מצד אחד נגד העם הסורי והמוסדות שלו.

  • כל תוצאה של תהליך מדיני חייבת להתבסס על הריבונות הלאומית והרצון העממי שיתבטאו באמצעות הדרכים והאמצעים הדימוקרטיים.

  • כל תהליך מדיני חייב להיות בהסכמה בין הסורים, ממשלה, כוחות, ומפלגות, וגורמים שמאמינים בפתרון המדיני.

  • חזוק וקדום הסולחות הלאומיות, שתורמות לממוש ההסדר המדיני, והסיוע לצבא ולכוחות המזויינים במלחמתם נגד הטרור.

  • התביעה שהקהילה הבינלאומית תעזור בידי הפליטים הסורים והחזרתם למולדתם, וספוק התנאים המתאימים להחזרת המגורשים.

  • היסודות של כל תהליך מדיני חייבים להיות במסגרת הדברים הבאים:

   א_ השמירה על הריבונות הלאומית.

   ב- אחדותה של סוריה טריטוריה ועם.

   ג- השמירה על מוסדות המדינה, פתוחם, ושפור תפקידם.

   ד- התנגדות לכל הסדר מדיני שיתבסס על חלוקה אתנית, עדתית, או דתית.

   ה- התחיבות לשחרר את השטחים הסורים הכבושים כולם.

   ו- הדרך היחידה להשגת פתרון מדיני היא הדיאלוג הלאומי הסורי- סורי, בהנהגה סורית, וללא כל התערבות חיצונית.

  • ההסדר המדיני חייב להביא לידי הדוק השורות וגיוס היכולות של העם נגד הטרור עד להבסתו. הסדר זה קובע להגביל את נשיאת הנשק בידי המוסדות של המדינה.

* התביעה שהקהילה הבינלאומית תתמוך בהסכמה אשר תושג בענין הפתרון המדיני הכולל, במפגשים של מוסקבה כהכנה כדי לאמץ אותה בועידת ג’ניבה- 3.

הסבוב השני של מפגש ההתיעצות הסורי- סורי במוסקבה התכנס בין הששה לתשעה בחודש הנוכחי, ומשרד החוץ הרוסי מסר שלשום כי “מוסקבה ודמשק העריכו רבות את המסמך שסוכם פה- אחד בתום הסבוב השני, וכי שני הצדדים הדגישו את התחיבותם בהסדר המדיני בסוריה, בהסתמך על הדינאלוג הסורי- סורי, ללא כל התערבות חיצונית, ועל יסוד הסעיפים של הודעת ג’ניבה-1 שיצאו לאור בשלושים לחודש יוני בשנת2012.