אלג’עפרי: הערכתינו למה שקרה בפגישת מוסקבה השניה חיובית, והגענו למכנים משותפים עם האופוזיציה

מוסקבה – סאנא

ד”ר בשאר אלג’עפרי יושב ראש משלחת סוריה לסבב השיני לפגישת ההתיעצות הסורית-סורית במוסקבה, אמר כי הערכתינו למה שקרה בפגישת ההתיעצות הסורית-סורית היתה חיובית ובעיקר משום שהמשלחת הממשלתית ומשלחות האופוזיציה שלקחו חלק בפגישה עלה בידן להגיע לניר עבודה מאוחד שכותרתו “הערכת המצב הנוכחי” במדינתינו סוריה.

אלג’עפרי הוסיף במסיבת עיתונאים שכנס היום:” תחת כותרת זו עלה בידינו להכליל מכלול שאלות חשובות שיש להן קשר לסעיף הריאשון שעל סדר-היום, שכותרתו המצב הנוכחי במדינה שמתחתיו מדורגים מכלול נתונים שעונים על רוב דאגות התושב הסורי”.

אלגעפרי הבהיר:” ניר העמדה שאיליו הגענו עולה בקנה אחד עם דאגות האזרח הסורי, לרבות איחוד מאמצי המשתתפים להערכת תהליך הטרור וסכנתו, איחוד שורות האזרחים הסורים ממשלה ואופוזיציה כדי ללחום בטרור, התמיכה בצבא הסורי במלחמתו נגד הטרור, והשמירה על מוסדות המדינה בנוסף לשאלות נוספות, וקבע הגענו למכנים משותפים כלפי קבוצת שאלות חשובות.

אלג’עפרי ציין:” כי דבר זה לא היה אפשרי בפגישת מוסקבה הריאשונה, אז הכין המנחה הרוסי וויטאלי נעומקין בתום פגישת ההתיעצות הריאשונה ניר שקרא לו עיקרונות מוסקבה אך לצערי לאחר שמשלחת הממשלה הסכימה עליו, הוא נתקל בהתנגדות האופוזיציה שלקחה חלק בפגישה”.

אלג’עפרי הוסיף: היום אושר בפה אחד מסמך חשוב שעסק בהערכת המצב המדיני בסוריה וזו נקודה חשובה נרשמה לטובת כל המשתתפים גם לטובת הצד הרוסי.