נעומקין: תוצאות פגישת מוסקבה השניה להתיעצות היו חיוביות

מוסקבה – סאנא

מנחה הפגישה השניה להתיעצות סורית-סורית וויטאלי נעומקין אמר כי תוצאות הפגישה היו חיוביות ומהוות בסיס ליצאה לקראת הפגישות הבאות שיתקימו בעתיד בין הצדדים הסוריים, והדגיש כי אין ביכולתו של אף אחד להזניח מה שהושג במוסקבה, וכי העיקרונות הם תוצאה לפגישה הריאשונה.

נעומקין הבהיר במסבת עיתונאים כי יש הסכמה מליאה מסביב לסעיף הריאשון שכותרתו “הערכת המצב הנוכחי”, גם כן נידון הסעיף השלישי, אך הצדדים לא הגיעו לידי הסכמה בשל דוחק הזמנים והבעיות”.

נעומקין הדגיש כי רוסיה אינה מתערבת בדיונים והיא מברכת על כל יוזמה לפתרון המשבר בסוריה, וציין כי ההצהרות הרשמיות של משרד החוץ הרוסי מאשרות את זה.

נעומקין ציין כי על ידי ההצלחות שהושגו בעקבות הדיונים החריפים שעסקו בסעיף הריאשון שעל סדר-היום בין משלחות הממשלה לאנשי האופוזיציה, התאפשר לשני הצדדים לריאשונה להגיע למסמך משותף, וקבע כי בפגישה זו היתה הסכמה מליאה על הסעיף הריאשון.

נעומקין ציין כי כמה צדדים מהאופוזיציה שלקחו חלק בפגישה השעו את השתתפותם ודברו על עמדתם בקשר למסמך זה שאושר, וראה כי פגישה זו מהווה בסיס ליציאה.

נעומקין הבהיר כי המסמך שאושר על ידי המשתתפים בפגישה הוא צעד למכלול מהלכים שיבוצעו, והוא כולל סדור המשבר בסוריה בדרכים פוליטיות על יסוד של הסכמה לפי עקרונות ג’ניבה-1- 30יוני 2012, הקריאה לקהילה הבינלאומית להפעיל לחצים רציניים ודחופים על כל הצדדים “ערביים, אזוריים ובינלאומיים” שיש להם תרומה בשפיכת הדם הסורי, כדי שימלאו אחרי החלטות מועצת הבטחון הרילבנטיות העוסקות במאבק בטרור, ויפסיקו את כל פעולות התמיכה בטרור לרבות הקלת-מעבר הטירורסטים לתוך סוריה, אימונם, מימונם, וחימושם, והקריאה לקהילה הבינלאומית כדי שתסיר לאלתר ובצורה מליאה את המצור והמהלכים הכלכליים החד-צדדיים המוטלים על העם הסורי ומוסדותיו.

נעומקין ציין כי המסמך שם דגש על כך שכל תוצאות לכל תהליך פוליטי צריכות להשעין על ריבונות לאומית, רצון עממי שיתבטא בדרכים דמוקרטיות, וכי תוצאות כל תהליך פוליטי יתאפשרו בהסכמה בין הסורים: ממשלה ככחות ומפלגות החותרים לפתרון מדיני, והתומכים במהלכי הפיוס הלאומי שיסיעו בהגעה להסדר פוליטי, ובצבא שמנהל מלחמה נגד הטרור, והקריאה לקהילה הבינלאומית כדי להחזיר את הפליטים הסורים למולדתם וליצור תנאים נוחים לשיבת העקורים.

נעומקין הבהיר כי יסודות כל תהליך פוליטי טמונים בשמירה על הריבונות הלאומית, אחדות סוריה טריטוריה ועם, השמירה על מוסדות המדינה, ההתנגדות לכל הסדר פוליטי שיושתת על חלוקה גזעית, עדתית, או דתית וההתחיבות בשחרור כל השטחים הסורים הכבושים. הדרך היחידה להשגת הפתרון המדיני טמונה בדיאלוג לאומי בין הסורים לעצמם בהובלת סוריה ללא מעורבות מבחוץ. הוא ציין כי ההסדר המדיני יביא לרכוז יכולות העם בפני הטרור כדי להביסו, והסדר זה צריך שיביא להגבלת השמוש בנשק בידי מוסדות המדינה, והקריאה לקהילה הבינלאומית לתמוך בהסכמה שיגיעו אליה הצדדים בקשר לפתרון הפוליטי הכולל בפגישות מוסקבה כדי לסמוך עליה בוועידת ג’ניבה-3-.

נעומקין הבהיר כי מסמך זה שזכה בתמיכת הרוב עוסק בסעיף הריאשון שעל סדר היום, ולאחר מכן דנו הצדדים בסעיף השלישי מבלי שיכנסו לפרטים והוא עוסק באימון אך הצדדים לא הגיעו להסכמה בשל דוחק הזמנים ובעיות”.