הנקודות שהוסכם עליהן בפגישת ההתיעצות השניה במוסקבה בקשר לסעיף הערכת המצב הנוכחי בפרוטוקול 9 באפריל2015

מוסקבה – סאנא

משלחת הריפובליקה הערבית הסורית ומשלחת אנשי האופוזיציה בפגישת מוסקבה השניה להתיעצות, הגיעו להסכמה בקשר לנקודות שעסקו בסעיף “הערכת המצב הנוכחי” בפרוטוקול 9באפריל 2015, שכללו ישוב המשבר בסוריה בדרכים פוליטיות על יסוד הסכמה לפי עיקרונות ג’ניבה”1″ 30יוני 2012, הקריאה לקהילה הבינלאומית להפעיל לחצים רציניים ודחופים על כל הצדדים-ערבים, אזורים, ובינלאומיים המעורבים בשפיכת הדם הסורי, כדי שימלאו אחרי החלטות מועצת הביטחון הרילבנטיות העוסקות במאבק בטרור, והפסקת כל פעולות התמיכה בטרור כולל בכך הקלת מעבר הטרורסטים לתוך סוריה, אימונם, מימונם, וחימושם, והקריאה לקהילה הבינלאומית להסיר לאלתר בצורה מליאה את המצור וכל המהלכים הכלכליים החד-צדדים המוטלים על העם הסורי ועל מוסדותיו, תוך הדגשת שכל תוצאה לכל  פעולה פוליטית צריכה להישען על הריבונות הלאומית, והרצון העממי שמתבטא בדרכים דמוקרטיות.

גם כן בנקודות נמסר כי כל תהליך פוליטי יושתת על הסכמה בין הסורים לעצמם ממשלה ככחות ומפלגות שבעד פתרון פוליטי, חזוק פעולות הפיוס הלאומי שתהינה להן תרומה להשגת הסדר פוליטי, התמיכה בצבא בפעולותיו להאבק בטרור, והדרישה מהקהילה הבינלאומית לסייע במאמץ שיבת הפליטים הסורים למולדתם, ויצירת תנאים נוחים לשיבת העקורים..וכי יסודות כל תהליך מדיני טמונים, בשמירה על הריבונות הלאומית, ואחדות סוריה: טריטוריה כעם שמירת מוסדות המדינה ופתוחם, ההתנגדות לכל הסדר פוליטי שיושתת על יסוד כל חלוקה גזעית או עדתית, ההתחיבות בשחרור השטחים הסורים הכבושים, וכי הדרך היחידה להשגת הפתרון הפוליטי היא הדיאלוג הלאומי הסורי-סורי בהובלת סוריה ללא כל מעורבות מבחוץ.

לפי הנקודות ההסדר הפולטי יביא לשלוב ולרכוז יכולות העם בעימות עם הטרור עד ניצוחו. הסדר זה צריך להביא להגבלת השמוש בנשק רק בידי מוסדות המדינה והקריאה לקהילה הבינלאומית לתמוך בהסכמה שאליה יגיעו הצדדים בקשר לפתרון המדיני הכולל בפגישות מוסקבה כדי לסמוך עליו בוועידת ג’ניבה-3.