אל ג’עפרי : הטרור המופעל בסוריה קוליע להרוס את המדינה והתשתית המדינית ,הכלכלית והחברתית שלה לפי אג’נדות האויב

מוסקבה – סאנא

ד”ר בשאר אל ג’עפרי יושב ראש המשלחת של הרפובליקה הערבית הסורית לסבוב היעוץ השני של שיחות ההכנה הסוריות – סוריות נשא נאום בישיבה הראשונה ,אותו פתח בהודיעו על הסכמתה של הממשלה הסורית על סדר העבודה שהכין פרופ’ וויטאלי נעומקין.

אל ג’עפרי אמר : אין סוד בעיני אף אחד אחרי יותר מארבע שנים שחלפו על התחלת המשבר בסוריה שכן התמונה הבהירה לכול את הממדים הפנימיים הערביים האזוריים והבינלאומיים ,והכול יודעים עתה שמה שמתחולל בארצנו הוא טרור מאורגן שמבציע פשעים מתועבים ביותר נגד האנשים ונגד האבנים, ומשמיד את התשתיות במטרה להרוס את המדינה ואת התשתיות המדיניות הכלכליות , החברתיות , והתרבותיות בצורה המשרתת את האג’נדות של אויבי המולדת הרוצים לפרוע חשבונות וותיקים חדשים שלהם עםה.

אל ג’עפרי הוסיף : השאלה המציגה את עצמה היום היא: האם יש בינינו מי שחולקים עלינו בהגדרה של האמת על מה שמתחולל מפשע, מפירטיות, ומטרור מאורגן נגד העם הסורי ונגד נכסיו.. האם בצוע התקפות נגד העם הסורי בכול מרכיביו ,גניבת המוזיאונים, העתיקות ,הנפט והגז ,וההתקפות נגד תחנות הכוח החשמלאי ואמצעי התחבורה, השמדת התשתית התעשיתית של המדינה פרוק בתי החרושת והעברתם לטורקיה, התוקפנות נגד מרכזי הפולחן ,חטיפתם של אלפי תושבים ,בזיזת הרכוש הציבורי ,והשמדת בתי החולים ובתי הספר ,ושחיטתם של האנשים על ידי עדרי הטרורסטים ,האם כול פשעים אלה יכללו תחת כותרת מהפרה עממית.

אל ג’עפרי שאל : האם זה אינו מעיד על קיום התערבות טרורסטית חיצונית בענינים הפנימיים של סוריה במסגרת תוכנית המוכנה מראש במגמה לפרק את המדינה הסורית בסיום נאומו הודה אל ג’עפרי בשם המשלחת של הרפובליקה הערבית הסורית לידידים הרוסים על המאמץ שהשקיעו להכנת הפגישות ועל הארוח של המשתתפים בשיחות.