מבזקים

הטמפרטורות נוטות לעלות ומזג האוויר מעונן חלקית

דמשק – סאנא

הטמפרטורות ממשיכות לעלות שיתקרבו לממוצע לעונה בשל השפעתו של אפיק רום.

השירות המטאורולוגי מסר כי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בדרך כלל עם סיכוי לרדת גשם מקומי ברוב האזורים וקר בלילה, יינשבו רוחות מערביות עד דרום-מערביות עם משבים פעילים במהירות יותר מ- 50 קמ”ש, והים בינוני עד קל בגובה הגלים.