סוסאן : מדיניותה של פריס כלפי סוריה פוגעת באנטרסים של צרפת

דמשק – סאנא

ד”ר אימן סוסאן עוזר שר החוץ והתפוצות הדגישה כי המדיניות של ממשלת צרפת כלפי סוריה פוגעת באנטרסים הצרפתיים ,סותרת את הערכים שהיא דוגלת בהם ,ופוגעת בשמה ובמעמדה של צרפת בעיני דעת הקהל ובזירה הבינלאומית.

סוסאן ציין כי האזרח הסורי התחיל לראות צרפת כשותפה בשפיכתו של הדם הסורי .

עוזר שר החוץ הבהיר במהלך פגישה עם משלחת של תיירים צרפתים המבקרים בסוריה כי העם הסורי נחוש בדעתו להמשיך בלחימה נגד הטרור ולשמור על אחדותה של סוריה ועל עצמאות ההחלטה הלאומית שלה.

ד”ר סוסאן סקר בפני המשלחת את ההתפתחויות של המצב בסוריה ושל התוקפנות שמבצעים נגד סוריה כמה צדדים בינלאומיים ואזוריים בידי ארגוני טרור.

חברי המשלחת הביעו שמחה מהבקור בסוריה בתנאים האלה וגילו הזדהות וסולידריות עם העם הסורי נגד הטרור התכפירי.