583234 תלמידות ותלמידים נרשמו בבחינות הבגרות

דמשק – סאנא

משרד החינוך הודיע היום כי מספר הסטודנטים שנרשמו להשתתף בבחינות הכלליות לתיכון עמד על 583234 תלמידות ותלמידים, מהם 74982 סטודנטים בסניף הספרות ו-152704 סטודנטים בסניף המדעים.