הדיפת תוקפנות ישראלית שבוצעה בריף דמשק

דמשק – סאנא

מקור  צבאי מסר כי בשעה  12.17  של שחר היום פתח האוייב הישראלי בתוקפנות רקטית מכיוון שטחי הגולן הסורי הכבוש, נגד אחת העמדות הצבאיות בפריפריה של דמשק.

אותו מקור הבהיר והדגיש כי אמצעי ההגנה האווירית של הצבא הערבי הסורי הדפו את ההתקפה והפילו  מספר  רקטות, והנזק נגרם רק  לתשתיות.