מבזקים

פגישה פרלמנטרית סורית-רוסית במועצת העם

דמשק – סאנא

סגן יו”ר מועצת העם מוחמד אקרם אלעג’לאני ויו”ר וחברי וועדת הידידות הסורית-הרוסית נפגשו היום עם סגנית יו”ר מועצת הדומה הרוסית אנא קוזניצובא וסגנית מפלגת רוסיה הפדרצית והמשלחת הנלווית אליה.

בפגישה הדגיש אלעג’לאני כי היחסים הסוריים-רוסיים הוותיקים ששורשיהם המכים עמוק הולכים ומתפתחים מידי יום ביומו, וציין את חשיבות היחסים הקיימים בין מועצת העם לבין מועצת הדומה הרוסית, ואת הצורך לקידומם ופתוחם בהתאם לנתוני השלב הנוכחי והתפתחויותיהם.

יו”ר וועדת הידידות הסורית-הרוסית במועצה באסם סודאן העלה על רום את עמדות רוסיה התומכות בסוריה, והתיצבותה לצידה בפני כוחות הקולינלזם העולמי, שמפרים את ריבונות המדינות וגוזלים אוצרותיהם ושטחיהם.

קוזניצובא מצידה הדגישה שיש תחומים רבים לשיתוף פעולה בין מועצת הדומה הרוסית לבין העם הסורי כדי לשמור האנטרסים הלאומיים של שתי הארצות הידידות, וחיזוק הערכים והעקרונות היסודיים שמאחדים אותנו, וקראה להכפלת המאמצים לקידום ולחיזוק שיתןף הפעולה והעבודה המשותפת בין שתי הארצות.