עצרת הזדהות עם האסירים שבבתי המעצר של הכיבוש בעיר עזה

אלקודס – סאנא

עשרות פלסטינים ברצועת עזה הנצורה קראו במהלך עצרת הזדהות שקיימו היום עם האסירים שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי, לשחרורו המיידי של האסיר הלוקה בסרטן ו’ליד דקא, כדי להציל את חייו.

כלי תקשות פלסטיניים מסרו כי המשתתפים בעצרת שארגנו הכוחות הלאומיים הפלסטיניים, ומסדות האסירים, מול מטה הצלב האדום מערבית לעיר עזה, הרימו דגל פלסטין ותמונות האסירים והאסיר אלדקא, והדגישו כי שלטונות הכיבוש ממשיכים בהפרותיהם נגד האסירים, על ידי הכאתם, וענוים פיסית ופסיכית, ובדודם, דבר שמהווה טרור ופשעים נגד האנשות, וזאת במסגרת הנסיונות הכושלים כדי לשבר את רצונם ועמידותם.