המהנדס ערנוס דן עם יו”ר הוועדה הערבית לפתוח חקלאי במיכנזם העבודה המשותפת

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס נפגש היום עם יו”ר הוועדה הערבית לפתוח ולהשקעה חקלאית מוחמד בן עוביד אלמזרועי ועם המשלחת הנלווית אליו.

בפגישתם דנו במיכנזם העבודה המשותפת ובאופקי שיתוף הפעולה העתידי בין ממשלת סוריה לבין הוועדה הערבית לפתוח ולהשקעה חקלאית, כדי להקים פרויקטים משותפים שכוללים את ענף החקלאות בשני חלקיו הצמחוני והחי בכמה מחוזות, בנוסף לשיתוף פעולה במחקרים המדעיים והטכניקות המפותחות להגברת היצור החקלאי ביחידת השטח שבה נטועים מטעים של כל התוצר החקלאי.