סוריה מביעה את תדהימתה מכינוס מה שמכונה וועידת פרסל לגיבוי הניזוקים מרעידת האדמה מבלי לתאם עמה

דמשק – סאנא

משרד החוץ והמהגרים מסר בהודעה שפרסם היום כי סוריה מביעה את תדהימתה ממה שמכונה “וועידת פרסל לתורמים לגיבוי הניזוקים מרעידת האדמה בסוריה ובטורקיה” מבלי לתאם עם ממשלת סוריה שמיצגת את המדינה שהתרחש בה אסון זה, ומבלי להזמין אותה כדי ליטול חלק בפעילותיה, וכי המארגנים של הוועידה לא הזמינו אפילו הארגונים הסוריים הבלתי ממשלתיים, שנטלו חלק פעיל בפעילות האנושית.

המשרד הוסיף כי התנהלות זו של מארגיני הוועידה והתנהלותם בפולטיזציה בפעילות האנושית, התבטאה גם בהימשכות הטלת הסנקציות הבלתי חוקיות והבלתי אנשיות על העם הסורי, כולל בכך הניזוקים מהאסון, משום שהליכים אלו מנעו את סיפוק המצרכים הנחוצים לחילוץ קורבונות רעידת האדמה, ואת גיבוי הניזוקים.

המשרד סכם כי על הסורים שנטלו חלק בוועידה זו לעשות קודם כל להסרת מדיניות ההענשה הקולקטיבית המוטלת  על העם הסורי, ולתמוך במאמץ סוריה ומוסודותיה הלאומיים כדי להשיג את ההחלמה המוקדמת, ההתאוששות הכלכלית, והשיקום, כדי שהסורים יוכלו לבנות עתיד טוב יותר למולדתם.