מפלגות בתימן קראו להסיר את המצור המערבי מעל סוריה  

צנעא – סאנא

מפלגות וכוחות פוליטיים בתימן קראו להסיר את המצור המערבי שהוטל על סוריה וליציאת כל הכוחות הזרים הכובשים מאדמותיה, בכדי לאפשר למדינה להחזיר את משאבי תושביה.

המפלגות והכוחות הפוליטיים בתימן ציינו במברק הסולידריות שהפנו לישיבת המזכירות הכללית של ועידת המפלגות הערביות בישיבת החירום ה-63 שלה, שנתכנסה בדמשק  לגאוותם בישיבת החירום הזו של המזכירות הכללית של ועידת המפלגות הערביות, אשר מקבלת חשיבות רבה בעיתוי, בסמליות שלה ובמקום כנוסה, והדגישו את הזדהותם עם סוריה.