שיחות סויות-עיראקיות בתחום התחבורה היבשתית והטרנזית

בגדאד – סאנא

שר התחבורה העיראקי רזאק מחיבס אלסעדאו’י דן עם שגריר סוריה בבגדאד סטאם ג’דעאן אלדנדח במיכנזם קידום היחסים בתחום התחבורה והטרנזית.

השגריר אלדנדח אמר לכתבת סאנא בבגדאד כי השיחות עסקו בדרכים לעמוד בפני האתגרים המשותפים שמחיבים את שתי הארצות לחזק את שיתוף הפעולה והתיאום בניהן לטובתן.