שגרירות סוריה משתתפת בתערוכת “מפגש התרבויות ועדויות לתרבות במזרח התיכון”

בוקארשט – סאנא

שגרירות סוריה ברומניה השתתפה לצד השגריריות הזרות במדינה בתערוכה התרבותית שאירגנה אונבירסטת “דונארא די ג’וס” שבעיר גאלאנס בתקופה 30מרץ-9באפריל, תחת כותרת “מפגש התרבויות ועדויות לתרבות במזה”ת”.

השגרירות מסרה בהודעה שפרסמה כי הנהלת התערוכה הקציבה לשגרירות הסורית הביתן הכי גדול בתערוכה שכלל לוחות אומניות וציורים לאתרי התירות והארכיאולוגיים, למלאכות-יד, ולאופנה עממית שמשקפים את המורשת הסורית בנוסף לקבוצת ספרים תרבותיים שמדברים על תרבות סוריה ודברי-ימיה, ומפות לתירות בסוריה.

ולנוכח השתתפות שגרירות סוריה המורחבת בתערוכה, נשיאות האונברסטה דרשה מהנספח התרבותי להכריז על פתיחת פעילות התערוכה, במעמדם של בכירים בעיר גאלנס, וסטודנטים מהאונבירסטה כולל בכך סטודנטים סורים. הוא שם דגש בנאום שנשיא על חשיבותן של התערוכות התרבותיות שיוצרות חבור בין התרבויות, וציין את היסטוריה היחסים התרבותיים והחברתיים הארוכה שבין סוריה לרומניה.

פרופיסור תוואדור מונתיאנו סגן רקטור האונבירסטה שבח את תפקיד השגרירות הסורית בהבלטת תרבות ארצה ואתרי ההיסטוריה והתירות, ואחל המשך הקשרים התרבותיים.