רוסיה דנה עם סוכנות האנרגיה האטומית בגיבוש מכניזם של פיקוח לאומי על אזור בטוח מסביב לתחנת זאפורוג’ה

ווינה – סאנא

נציג רוסיה הקבוע בארגונים הבינ”ל שבווינה מיכאל אוליאנוב מסר כי ארצו אמורה לדון עם הסוכנות הבינ”ל של אנרגיה אטומית, בשאלת גיבוש מנגנון של פיקוח בינ”ל על מילוי ההתחייבויות של הסכמים הקשורים להקמת אזור בטוח מסביב לתחנת זאפורוג’ה הגרעינית.