סוריה חתמה הסכם באו”ם בקשר לשקיפות בבוררות

ניו-יורק – סאנא

סוריה חתמה היום על הסכם האו”ם “לשקיפות בבוררות בין המשקיעים למדינות”.

על ההסכם חתם ד”ר בשאר אל-געפרי נציג סוריה הקבוע שליד האו”ם.

ההסכם קשור בחזוק – השקיפות לגבי ישוב המחלוקות בין המשקיעים לבין המדינות באופן שחופף את האינטרס הכללי של פעולות הבוררות הרלוונטיות.

ההסכם תורם גם ובאופן גדול ביצירת מסגרת חוקית מתואמת שתאפשר להגיע להסדר הגון ופעיל לסכסוכים הקשורים בהשקעות הבינלאומיות.