מוסקבה: במגעים עם דמשק נדונו ההכנות לסבב שני להתיעציות בין הצדדים הסוריים

מוסקבה – סאנא
משרד החוץ הרוסי מסר כי המשלחת הרוסית שבקרה בסוריה לאחרונה דנה בכנוס סבב שני להתיעציות בין הסורים לעצמם במוסקבה בתקופה 9-6 באפריל הבא.
בהודעה למשרד החוץ הרוסי נאמר היום כי עזמאת אללה קולמחמדוף השליח הרוסי המיוחד, ויושב ראש מכון המזרחנות השייך לאקדמית המדעים הרוסית וויטאלי נאומקין עשו ביקור בדמשק ב 22-21 במרץ השטוף בשליחות משרד החוץ הרוסי, במהלכו דנו בשאלות הקשורות לסבב השני להתיעצות בין הצדדים הסוריים במוסקבה.
משרד החוץ הרוסי ציין כי השותפים הסורים ציינו את המאמצים שעושה מוסקבה בכוון זה, והדגישו את נחישותם לקחת חלק בונה בפגישת מוסקבה הבאה.
ובהקשר זה מקור דיפלומטי רוסי מסר כי התנערות נציגי קואלצית אלדוחה מלהשתתף בסבב השני להתיעציות בין הצדדים הסוריים במוסקבה אין לה אפקט טרגי, והיא צריכה שלא להשפיע על רמת יצוג האופוזיציה הסורית.