הבנק המרכזי: שער החליפין של הדולר /225,73/ לבנקים ו /226,37/ לחברות ההחלפה

דמשק – סאנא

בנק סוריה המרכזי קבע את שער החליפין של הדולר לעומת הלירה הסורית ב / 225,73/ ל”ס כמחיר ממוצע לבנקים וב / 226,37/ ל”ס לחברות ההחלפה.

המרכזי הוציא גם לוח מחירים למטבעות החוץ לפיו נקבע שער הדולר מול הלירה לצורכי תשלום העברות פרטיות ב /226,24/ ל”ס ומחיר האורו מול הלירה נקבע ב /243,99 /ל”ס לבנקים וב / 244,69/ ל”ס לחברות ההחלפה ,ואילו לתשלום ההעברות הפרטיות נקבע מחירו ב /247,22/ ל”ס.