הפטריארך אלראעי קרא להפסקת המלחמה המנוהלת נגד סוריה ועיראק

בירות –סאנא

הפטריארך המרוני הקרדינאל מר בשארא פוטרס אלראעי חזר על קריאתו להפסקת המלחמה המנוהלת נגד סוריה עיראק ופלסטין ולשים קיץ לה בדרכי שלום ודיפלומטיה.

הפטריארך הדגיש בדרשת מסה שנערכה היום : ” הימשכות מלחמה שווא זו היא אות קין במצח הקהלה הבנלאומית ובמצח גיל זה משום שהיא קולעת רק להשגת רווחים מדיניים, כלכליים, דתיים, וסחר בנשק ,תוך זלזול מלא באזרחים חפים מפשע הנטבחים, נרצחים ,ונעקרים, ובתרבויות עתיקות שבעלותן היא לכל האנשות והן נחשפות לכליון ולגזל.