הבנק המרכזי : מתחיבים בממיון כל בקשות מימון היבוא ומצרכי היצור לתמיכה במשק הלאומי

דמשק סאנא

נגיד בנק סוריה המרכזי ד”ר אדיב מיאלה אמר כי הבנק ” יהיה מעורב מדי יום ביומו בממיון כל הדרישות לממיון היבוא לחומרי גלם ולמצרכי התוצר כולל בכך ,מכונות ,ומערכות הנחוצות למשק הלאומי ,שמגיעות לבנקים. מיאלה קרא במהלך פגישתו עם נציג איגודי התעשיה ,המסחר,והבנקאות להגיש את בקשותיהם לבנקים המורשים כדי לממן את כל רשיונות היבוא שקבלו ממשרד הכלכלה ולסחר חוץ,גם כן הוא צין כי אפשר לענות לכל מצרכי הממון לשאר היבואים כדי ליבש את הביקושים למטביע חוץ בשוק השחור וכי יכופל הקף הממון והתערבות היום- יומית לפעמים מספר לפי צורכי השוק .

נגיד בנק סוריה המרכזי שם דגש על הצורך לנצל את נצחונות סוריה בפני התוקפנות הפראית נגדה כדי לחזק את עמידות המשק הלאומי במטרה לבטוח את המצרכים היסודיים של הצבור ולקדם את המשק הלאומי והתמיכה בתעשיה שמהבים קורם מרכזי כדי לחזק את מעמד הלירה הסורית וליציבות שער החליפין “

נציגי אגודי התעשיה המסחר ,והבנקאות שמו דגש על חשיבות התמיכה בצמיחת התעשיה הלאומית ובהנעת גלגל היצור הלאומי והביעו את צביעות רצונם לתפקיד הבנק במהלך המשבר כדי לשמר את יציבות שער החליפין של הלירה.