הנשיא הפקיסטני מדגיש את רצונה של ארצו לפתח יחסי האחווה עם סוריה ועמה

איסלם אבאד – סאנא

נשיא פקיסטאן עארף עלו’י הדגיש את רצונה של ארצו לפתח יחסי האחווה בין סוריה ופקיסטן ושני עמיהם הידידותיים, ולמצוא תקשורת בין מוסדות פרטיים וציבוריים בשתי המדינות.

במהלך פגישתו עם השגריר המיועד של פקיסטן בסוריה, ראשיד אח’טר, קרא עלו’י לנחיצות החלפת משלחות עסקיות, פיתוח השקעות בין שתי המדינות, והערכת מרכיבי החוזק ביניהן כך שכל צד ישלים את השני כדי לחזק את היחסים הבילטרליים.