אלמקדאד וגויטרש הדגישו את צורך מימוש ההחלטה 2642

ניו יורק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אלמקדאד דן עם מזכ”ל האו”ם אנטוניו גויטרש בכמה נושאים שעל סדר יומו של הארגון הבינ”ל בנוסף לנושאי שיתוף הפעולה בין סוריה לאו”ם.

השר אלמקדאד הביע תודה למזכ”ל האו”ם על עימדתו כלפי סוריה על רקע ההשלכות השליליות של מלחמת הטרור והסנקציות המערביות נגד העם הסורי.

שניהם הדגישו את צורך מימוש תוכן החלטת מועה”ב של האו”ם מס’ 2642.

השר אלמקדאד הבהיר בפני גויטרש כי התקיפות הישראליות הממושכות נגד השטחים הסוריים מהוות הפרה בוטה לחוקים ולאמנות הבינ”ל.