דיונים לקדום יחסי שתוף הפעולה הכלכליים בין סוריה לאנדונסיה

דמשק – סאנא

שר הכלכלה וסחר החוץ ד”ר המאם אל- ג’זאארי דן עם השגריר האדונסאי בדמשק ג’וקו האריאנתו על הדרכים של הפעלת יחסי שתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומים השונים ובעקר בתחום המסחרי והכלכלי .

שני הצדדים סקרו את האפשריות להגדיל את חלופי הסחר ויסוד פרוייקטי השקעות משותפים לצד ההשתתפות בתערוכות הנפתחות בשתי המדינות, חלופי הבקורים של המשלחות בתחומי המסחר בזמן המתאים, התמיכה במגזר הפרטי, והפעלת התפקיד שלו מתוך הקמה מחדש של מועצת אנשי העסקים הסורית האנדונסית המשותפת.

השגריר האנדונסאי הביע את תמיכתה של ארצו בסוריה בצל המשבר הפוקד אותה וקרא לקדם את אופקי שתוף הפעולה האפשריים ולפתח אותם בתחומים כולם לטובת שתי המדינות .

שני הצדדים הדגישו שיש לכנס מפגשים נוספים ביניהם בכדי לתאם את המאמצים על מנת להתגבר על המכשולים כולם שמונעים את פתוח שתוף הפעולה ביניהם לקדום האנטרסים המשותפים של שתי המדינות.