משרד החוץ הפלסטיני קורא לקהילה הבינ”ל לפתוח בחקירה בפרשת נפילתו חלל של האסיר אבו מחאמיד

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חידש את קריאתו לבית הדין הפלילי הבינלאומי לפתוח בחקירה מיידית של פשעי הכיבוש הישראלי נגד אסירים פלסטינים בבתי המעצר הישראליים, לרבות רצח השבוי מוסא הארון אבו מחאמיד היום.

משרד החוץ ציין היום בהודעה משלו שסוכנות ו’פא ציטטה כי רצח אבו מחאמיד הוא עדות חדשה להתעלמות הקהילה הבינ”ל מפשעי הכיבוש ובמיוחד נגד האסירים, שעוברים מדי יום ללא כל דין וחשבון, כולל המדיניות של הזנחה רפואית מכוונת, המשקפת את המוות האיטי במעצר, בנוסף לסוגים הנוראיים ביותר של עינויים, התעללות ומכות והשפלה על מנת לשבור את רצונם ולחסל אותם, ובעיקר את החולים והשובתים ברעב, הפרה של חוקים בינ”ל ותוך הפרה של העקרונות הבסיסיים ביותר של זכויות האדם.