שיחות סוריות-בלארוסיות לשיתוף פעולה מדעי וטכני

דמשק – סאנא

הוועדה הסורית-בלארוסית של שיתוף הפעולה בתחום המדעי והטכני, דנה בדרכי פיתוח הקשרים הבילטראליים בתחומי המדע, הטכנולוגיה וההמצאה ובמיוחד מבחינה מדעית וטכנית.

המצטרפים למאורע שהתכנס דרך האינטרנט בראשותו של שר ההשכלה הגבוהה וחקר המדע ד”ר בסאם איבראהים, סקרו את סדר היום של הישיבה ואשר כלל מספר נושאים הקשורים לטכנולוגיה בתחומי החקלאות, המזון והבריאות.