בני הקהילה הסורית באיטליה בשתוף הפעולה עם משרד התיירות וארגון סוליד האיטלקים יקימו תערוכה פוטוגרפית

רומה – סאנא

בני הקהילה הסורית באיטליה בשתוף הפעולה עם משרד התיירות וארגון סוליד האיטלקים יקימו תערוכה פוטוגרפית אודות הארכיאלוגיה הסורית בעיר כתניה השניה בגדולה באי סיציליה בתקופה שבין ה10 ל 14 בחודש השוטף.

התערוכה תכלול תמונות שמצביעות על היקף ההרס והחרבן שהיה מנת חלקם של המקומות הארכיאלוגיים בסוריה בנוסף להרס שהסיבו אנשי הארגונים הטרורסטים לתשתית התיירותית בסוריה.

מקימי התערוכה הדגישו כי מטרת תערוכתם היא להעמיד מקרוב את האזרחים האיטלקים על פשעי הטרורסטים הנתמכים על ידי ארה”ב והמפרציות ומשטר ארדואן נגד העם הסורי. המארגינים לתערוכה יציגו גם כן סרטונים המבליטים את הפשעים שביצעו הטרורסטים נגד סוריה בכל התחומים.