שלושה תלמידים סורים זכו בציון המלא בבחינות תעודת בית ספר תיכון בכווית