משרד החוץ הפלסטיני גינה את פשע נפילתו חלל של צעיר פלסטיני

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני גינה  היום את פשע נפילתו חלל של צעיר פלסטיני על ידי כוחות הכיבוש הישראלי בעיירה סילו’אד מזרחית לעיר רמאללה שבגדה המערבית, וקרא לקהילה הבינלאומית לשאת באחריות שלה ולממש את ההחלטות הבינלאומיות הנוגעות בשמירת חייהם של הפלסטינים.

משרד החוץ הפלסטיני הבהיר כי פשע נפילתו של הצעיר עבד אללה חמאד בן-16 שנים מהווה המשך לפשעים שמבצעים כוחות הכיבוש הישראלי נגד העם הפלסטיני.