הודעת הסיכום של פיסגת ברקס.. יש לשתף פעולה כדי להבטיח את המזון העולמי

מוסקבה – סאנא

בהודעת הסיכום של פיסגתם, הגישו מנהיגי מדינות ברקס את התחייבות ארצותיהם לשתף עוד פעולה כדי לשמור על בטחון התזונה העולמי.

בהודעה אמרו כי המדינות שלהם יוצרות את שליש המזון בעולם, ובכן ישנו צורך בהמשך שיתוף הפעולה החקלאי ובעיבוי מאמצי הפיתוח המתמיד כדי להבטיח את עקרונות המזון בארצות שלהם ובעולם כולו.