משרד החוץ הפלסטיני קורא להפעלת לחצים על הכיבוש להפסקת התקפותיו

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל לשאת באחריותה ולהפעיל לחצים על שלטונות הכיבוש הישראלי ולנקוט בכל מהוא דרוש כדי להפסיק הפרותיהם והתקפותיהם הרצופות נגד העם הפלסטיני.

משרד החוץ גינה בהודעה שפרסם היום את הסלמת הפשעים נגד הפלסטינים, נגד ארצם ואתריהם הקדושים, על ידי כוחות הכיבוש והמתנחלים, וראה כי האדישות הבינ”ל הפכה לכסוי לכיבוש כדי להתחמק מהתחשבנות בשל פשעיו.