נזק מהותי בהתקפות הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו בריף אל-רקה

אל-רקה – סאנא

הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו מארגוני טרור המשיכו בתקיפות הארטילריות שלהם בסביבת העיירה עין עיסא, תל אביד והכביש הבינלאומי בריף הצפוני של אל-רקה.

מקורות מקומיים אמרו לסאנא כי כוחות הכיבוש הטורקי וארגוני הטרור שפעלו תחת פיקודו תקפו בארטילריה כבדה, שכונות מגורים ואזורים מאוכלסים בסביבת העיירה עין עיסא והכביש הבינלאומי “M4” וליד ממגורות אל-שרקראק בתל אביד בריף הצפוני של אל-רקה.

המקורות ציינו כי התקיפות הובילו לפגיעה בנכסים הציבוריים והפרטיים ובאדמות החקלאיות, ללא פגיעות בקרב האזרחים.