הקבוצה הראשונה מתלמידי התיכון והביניים הגיעה לסוריה מלבנון

פרבר דמשק – סאנא

מנהל מחלקת התרבות בפרבר דמשק מאהר כמאל פרג’ הודיע על הגעת הקבוצה הראשונה מתלמידי התיכון וחטיבות הביניים שבאו מלבנון להשתתף בבחינות הכלליות.

פרג’ אמר לכתב סאנא כי מספר התלמידים שהגיעו אמש לגבול הסורי-לבנוני עמד על 253 תלמידים ביניהם 93 תלמידי תיכון ו-160 תלמידי ביניים, וזאת במסגרת המאמצים של משרד החינוך להגיש את שירותי החינוך לכל התלמידים ללא יוצא מהכלל.