השלמת שיחות השכנת תעשיית החיסונים הביולוגיים הרוסיים בסוריה

דמשק – סאנא

שר התעשייה זיאד סבאע’ נפגש היום בדמשק עם משלחת מטעם אגף התיאום הרוסי ואיגוד היבואנים והיצואנים בתחום דברי הבריאות ודן עימה בצעדים הטכניים של פרוייקט השכנת תעשיית החיסונים הביולוגיים הרוסיים בסוריה כולל בכך חיסוני הקורונה.

סבאע’ הדגיש במהלך הפגישה את הצורך לפתח את מרקם קשרי הכלכלה והתעשייה בין סוריה לרוסיה, וקרא לצורך גיבוש מחקר מצומצם על מכשורי החיטוי והקירור בנוסף לתנאים הדרושים כדי לשחרר את הפרוייקט המדובר בהסתמך על בסיס מדעי נכון וברור.