משרד החוץ: סוריה לא תיתן לאיחוד האירופי או לאחרים שיתערבו בענייניה

דמשק – סאנא

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים אמר היום בהצהרה משלו כי הרפובליקה הערבית הסורית מביעה מוזריות נוכח העמדות והשקרים שנכללו בהודעה האחרונה של המועצה האירופית אשר מסמנים מצב של פסילות מהמציאות ומצב של שסעת ממנו סובל האיחוד האירופי במלואו.

המקור הוסיך באומרו כי ברור עתה שממסד האיחוד האירופי חסר לו המינימום ברמות העצמאות, ומעל לכל הסכים להיות זנב וכלי שרת בידי המדיניות האמריקנית, דבר שגרם לו אובדן זהות והפך אותו ליישות חסרת טעם וריח.

המקור המשיך לאמור כי תוכנה של הודעת מועצת האיחוד האירופי הטוען כי הסיכסוך בסוריה עודנו קיים, קשור בראש ובראשונה להתערבות המערבית בעניין הסורי ולהליכים השרירותיים והבלתי לגיטימיים שהוטלו על בני העם הסורי.

המקור סיכם באומרו כי סוריה אשר עמה וצבאה הביסו את חבורות הטרור ותומכיהן, לא תאפשר לא לאיחוד האירופי ולא לאחרים שיתערבו בענייני הפנים שלה ויעכבו את תהליך השכנת היציבות ברחביה, ובמלים אחרות כל העמדות של האיחוד הזה אינן שוות אפילו הדיו שנכתבו בו.