שיחות סוריות-עיראקיות לחיזוק שיתוף הפעולה בתחום התחבורה ואבטחת הגבול

בגדאד – סאנא

היועץ לביטחון לאומי עיראקי קאסם אלאערג’י דן היום עם שגריר סוריה בבגדאד סטאם ג’דעאן אלדנדח בקידום שיתוף הפעולה המשותף בתחום הבטחוני ואבטחת הגבול.

לשכת היועץ לביטחון לאומי עיראקי מסרה בהודעה שפרסמה היום כי אלאערג’י ואלדנדח דנו בהתפתחויות המצב ובשיתוף פעולה לאבטחת הגבול בין שתי הארצות, ובתיק מחנה הפליטים אלהול. אלאערג’י הדגיש כי סוריה היא חלק מהאומה הערבית ומהווה עומק לבין ערביות וכי העם שלה הוכיח את החזקת מעמדו בפני כל הקנוניות.