שני מטעני צד התפוצצו בקרב שיירה צבאית אמריקנית באזור אליערובייה מזרחית לאלחסכה

אלחסכה – סאנא

מקורות מקומיים אמרו לכתב סאנא כי שני מטעני צד התפוצצו בקרב שיירה צבאית אמריקנית באזור אליערובייה ליד הגבול העיראקי מזרחית למחוז אלחסכה.

כתב סאנא מסר כי השיירה הצבאית האמריקנית נזוקה בשל ההתפוצצות של שני מטעני הצד.